ANIT:животните трябва да бъдат по-добре защитени по време на транспортиране

 

  • Правилата на ЕС за транспортиране на животни са остарели, подвеждащи и не се прилагат добре
  • Необходима е нова актуализация и повече политическа воля
  • Ограничаване на времето за транспортиране, повишаване на комфорта на животните и по-строг контрол на износа

ЕП призовава страните от ЕС да спазват хуманното отношение към животните по време на транспорт и да преминат към транспортиране на месо, а не на живи животни.

Всяка година милиони живи животни се транспортират по шосе, море, железопътен транспорт и въздух в рамките на ЕС и извън него с цел клане, угояване или развъждане. Благосъстоянието им по време на тези пътувания би трябвало да бъде гарантирано от специални правила на ЕС, в сила от 2005 г.; оказва се, обаче, че това не е така.

Анкетната комисия на Парламента, създадена през юни 2020 г., за да проучи предполагаемите нарушения на правилата на ЕС за превоз на животни, стигна до заключението, че разпоредбите на ЕС в тази област не винаги се спазват в държавите членки и не отчитат напълно различните потребности на животните. Най-очевидните нарушения включват липса на достатъчно пространство над животните, вода или храна за транспортираните животни, негодността на животните за транспортиране и пренаселеност. Използват се неподходящи превозни средства, а транспортът понякога се извършва при екстремни температури и продължително време за пътуване.

За да се подобрят условията на транспортиране на животните, в четвъртък членовете на ЕП приеха препоръки с 557 гласа "за", 55 гласа "против" и 78 гласа "въздържал се". Те призовават Комисията и страните от ЕС да увеличат усилията си за спазване на хуманното отношение към животните по време на транспортиране, да актуализират правилата на ЕС и да назначат комисар на ЕС, отговарящ за хуманното отношение към животните.

Ограничаване на времето за пътуване и осигуряване на достатъчен комфорт

Времето за транспортиране на домашните животни, които отиват за клане, не трябва да надвишава осем часа, изискват членовете на ЕП, а бременните животни в последната третина на бременността не трябва да се транспортират повече от четири часа. Те казват, че неотбити от кърмене телета на възраст под четири седмици не трябва да се транспортират, освен ако не се транспортират от земеделски стопани и на разстояние, по-кратко от 50 км.

Членовете на ЕП искат камери за видеонаблюдение в транспортните средства, особено при товарене и разтоварване. Националните органи трябва да одобряват плановете за пътуване на животните само ако се прогнозира температурата да бъде между 5ºC и 30ºC. Членовете на ЕП допълват, че температурата, влажността и нивата на амоняк в превозните средства трябва да се записват.

Прекратяване на износа на живи животни

Членовете на ЕП критикуват липсата на система за контрол на транспортирането на животни за страни извън ЕС. Те изискват от държавите членки да инспектират всички пратки за страни извън ЕС, за да се уверят, че животните са хранени и хидратирани, че устройствата за поене функционират правилно и че разполагат с достатъчно пространство. Износът на живи животни трябва да бъде одобряван само ако е в съответствие с европейските стандарти за хуманно отношение към животните.

Транспортиране на месо вместо на живи животни

Евродепутатите приканват да се премине към по-ефективна и етична система, която да дава предимство на транспортирането на сперма или ембриони пред разплодните животни, както и на трупове и месо пред живи животни, които се превозват за клане. Те призовават Комисията спешно да представи, не по-късно от 2023 г., план за действие в подкрепа на този преход, включително предложение за специален фонд за свеждане до минимум на социално-икономическите последици от промените, които трябва да бъдат направени.

Съдокладчикът Даниел Буде (ЕНП, Румъния) заяви: "Хуманното отношение към животните по време на транспортиране не подлежи на обсъждане и трябва да се спазва, докато животните достигнат крайната си дестинация. Транспортирането на живи животни трябва да продължи, както в държавите членки, така и в трети страни, при спазване на най-високите стандарти за хуманно отношение към животните. Това е важно за икономиката на ЕС и за финансовото оцеляване на нашите земеделски стопани."

 Съдокладчикът Изабел Карваляйш (С&Д, Португалия) добави: "Хуманното отношение към животните е основен приоритет на тази институция. Транспортирането на живи животни е неразделна част от хуманното отношение към животните в ЕС, което ние задълбочено и с голяма ангажираност изследвахме в тази анкетна комисия. Трябва да инвестираме в повече и по-добри решения за намаляване на необходимостта от транспортиране на живи животни. Трябва обаче да имаме предвид социалното измерение на това, което предлагаме, и как то ще се отрази на хората."

Посещение на ANIT в България

Първата мисия на Анкетната комисия на ЕП за защита на животните по време на транспортиране (ANIT) се проведе в България от 20 до 22 септември 2021 г. Делегация на анкетната комисия проведе редица срещи с представители на български органи и ветеринарни експерти, и посети границата с Турция. Целта на посещението бе да се направят констатации отблизо относно условията за износ на животните. Докладът цитира експерти, според които границата между България и Турция е една от критичните точки, при които спазването на Регламента относно защитата на животните по време на транспортиране е слабо, като това оказва сериозно въздействие върху хуманното отношение към животните. Повече информация относно мисията ще намерите в това прессъобщение и доклада.

 

Законът, Агрополитиката, Говори Брюксел

Унгария продължава да блокира шестия пакет от санкции срещу Москва, включващ петролно ембарго

Унгария продължава да блокира шестия пакет от санкции срещу Москва, включващ петролно ембарго

Monday, 16 May 2022

ЕК се надява да преодолее ветото на Унгария върху петролното ембарго срещу Русия и...

Агротехника, Животновъдство, Растителна защита

Заместник-министър Стефан Бурджев връчи награда по ръчна стрижба на овце повреме на Националния събор на овцевъдите

Заместник-министър Стефан Бурджев връчи награда по ръчна стрижба на овце повреме на Националния събор на овцевъдите

Sunday, 08 May 2022

На втория ден от Десетото юбилейно издание на Националния събор на овцевъдите край Петропавловския...

Компании, Събития, Анализи

Конгресът за тропическите плодовe: Бум на авокадото

Конгресът за тропическите плодовe: Бум на авокадото

Wednesday, 11 May 2022

По време на третото издание на Европейския конгрес, посветен на екзотичните плодове, проведен в...

Реколта, Пазари, Цени

Отново у дома: трите спасени мечета се връщат в природата

Отново у дома: трите спасени мечета се връщат в природата

Monday, 16 May 2022

Мечетата, които загубиха майка си и бяха отгледани в специализирани центрове в България и...

Иновации, Обучение, Агросвят

Мария Габриел откри в Барселона Срещата на върха на европейските стартъпи

Мария Габриел откри в Барселона Срещата на върха на европейските стартъпи

Thursday, 12 May 2022

Свързаност, подкрепа за талантите и инвестиции за успешна паневропейска иновационна екосистема Българският еврокомисар Мария...


Наши партньори

За нас

"Агробизнесът" е издание, предназначено за собственици на агрофирми, мениджъри, експерти, производители, преработватели и търговци на селскостопанска продукция. Задачата, която си поставя списанието, е да помогне на българския агробизнес в усилията му да достигне високите европейски стандарти. Земеделието и хранителната промишленост в България да станат конкурентни на останалите страни, членки на Европейския съюз.