Евродепутатите одобряват призива на гражданите на ЕС за постепенно прекратяване на отглеждането на животни в клетки

 

  • Съществуват алтернативи на отглеждането на животни в клетки и те следва да бъдат насърчавани
  • Забраната трябва да се основава на оценка на въздействието и индивидуален подход за всеки отделен вид
  • Трябва да бъде въведен преходен период и подходяща подкрепа за фермерите и животновъдите
  • Трябва да бъде въведено задължение за пълно съответствие на законодателството за внос на животински продукти с правилата на ЕС за забрана на отглеждане на животни в клетки

Отглеждането на животни в клетки може да бъде преустановено в Европейския съюз до 2027 г., заявяват членовете на ЕП.

В отговор на Европейската гражданска инициатива „Край на клетките“, евродепутатите поискаха от Европейската комисия да представи законодателни предложения за забрана на използването на клетки в животновъдството в ЕС, евентуално до 2027 г., като бъде гарантиран подходящ преходен период и след извършването на солидна научна оценка на въздействието. Резолюцията беше приета с 558 гласа „за“, 37 гласа „против“ и 85 „въздържал се“.

Според членовете на ЕП съществуват алтернативи на отглеждането на животни в клетки и те се прилагат успешно в редица държави членки. Тези алтернативни системи следва да бъдат допълнително подобрени и насърчавани в държавите членки, но за да се гарантират еднакви условия на конкуренция за земеделските стопани в целия Европейски съюз, евродепутатите считат, че е необходимо въвеждането на общоевропейско законодателство в тази сфера.

Индивидуален подход за всеки отделен вид и подходящо финансиран преход

Постепенното прекратяване на използването на клетки в животновъдството трябва да се основава на индивидуален подход за всеки отделен вид, който да отчита характеристиките на различните животни и да гарантира, че са въведени системи за отглеждане, които отговарят на техните специфични нужди, заявяват евродепутатите. Преди извършването на законодателни промени трябва да бъде въведен достатъчно дълъг преходен период и подходяща подкрепа за земеделските стопани и животновъдите. Това може да включва услуги за консултации и обучение, стимули и финансови програми, като целта е да бъде избегната загубата на конкурентното предимство на фермерите, както и преместването на селскостопанската продукция на места, където стандартите за хуманно отношение към животните са по-ниски от тези в ЕС.

Членовете на ЕП призовават също така за по-всеобхватна политика в областта на хранително-вкусовата промишленост в подкрепа на прехода към по-устойчива продоволствена система, но също така и за предотвратяване на оттеглянето на малките и средните стопанства от животновъдството и за спиране на по-нататъшната концентрация на сектора в ръцете на няколко големи стопанства.

Еднакви стандарти за всички вносни продукти

Според Парламента една справедлива търговска политика, която гарантира еднакви условия на конкуренция, е предпоставка за по-високи европейски стандарти. Ето защо Европейската комисия и държавите членки следва да се съсредоточат в по-голяма степен върху въвеждането на ефективен контрол и митнически проверки, за да се гарантира, че вносните продукти при хранително-вкусовата промишленост отговарят на стандартите на ЕС за хуманно отношение към животните.

Членовете на ЕП настояват всички животински продукти, внасяни в ЕС, да бъдат произведени при пълно спазване на съответното европейско законодателство, включително използването на системи за отглеждане на животни без клетки. За тази цел съществуващите търговски споразумения трябва да бъдат преразгледани, за да се гарантира, че са спазени европейските стандарти за хуманно отношение към животните и качество на продуктите. Евродепутатите също така призовават Европейската комисия да насърчава хуманното отношение към животните в международен план.

Забрана на ненужното принудително хранене на патици и гъски

Евродепутатите също така призовават Комисията да излезе с предложение за забрана на жестокото и ненужно насилствено хранене на патици и гъски за производство на „foie gras“ (гъши или патешки черен дроб).

Европейската гражданска инициатива „Край на клетките“ беше регистрирана в Европейската комисия на 5 септември 2018 г. Към момента на внасянето ѝ инициативата беше събрала подкрепа от почти 1,4 милиона поддръжници от целия ЕС, като изискваният праг за подписите беше достигнат в 18 държави членки. Членовете на ЕП обсъдиха гражданската инициатива заедно с нейните организатори, комисари и представители на други органи на ЕС по време на публично изслушване на 15 април.

Законът, Агрополитиката, Говори Брюксел

Първо заседание на експертната група по варианти и терапeвтични средства на COVID-19

Първо заседание на експертната група по варианти и терапeвтични средства на COVID-19

Петък, 23 Юли 2021

Днес, в рамките на Инкубатора HERA, новата експертна група на Европейската комисия по вариантите...

Компании, Събития, Анализи

Как ще изглежда Българският план за възстановяване и устойчивост?

Как ще изглежда Българският план за възстановяване и устойчивост?

Четвъртък, 22 Юли 2021

Онлайн дискусия с участието на вицепремера Атанас Пеканов и изпълнителния директор на WWF България...

Реколта, Пазари, Цени

Националният план за възстановяване и устойчивост включва 57 инвестиции

Националният план за възстановяване и устойчивост включва 57 инвестиции

Петък, 23 Юли 2021

Националният план за възстановяване и устойчивост е структуриран в четири стълба и е на...

Инвестиции, Финансиране, Застраховки

ДФЗ с насоки към общините как ефективно да изпълняват договорите си по ПРСР 2014-2020 г.

ДФЗ с насоки към общините как ефективно да изпълняват договорите си по ПРСР 2014-2020 г.

Четвъртък, 22 Юли 2021

Представители на общините от селските райони бяха запознати как по-ефективно, технически и финансово да...

Иновации, Обучение, Агросвят

Мария Габриел: Европа се нуждае от повече жени лидери на високотехнологични стартъпи

Мария Габриел: Европа се нуждае от повече жени лидери на високотехнологични стартъпи

Вторник, 13 Юли 2021

75 000 евро безвъзмездна финансова помощ чрез Европейския съвет по иновациите за стартиращи високотехнологични...


Наши партньори

За нас

"Агробизнесът" е издание, предназначено за собственици на агрофирми, мениджъри, експерти, производители, преработватели и търговци на селскостопанска продукция. Задачата, която си поставя списанието, е да помогне на българския агробизнес в усилията му да достигне високите европейски стандарти. Земеделието и хранителната промишленост в България да станат конкурентни на останалите страни, членки на Европейския съюз.