Евродепутатите призовават за минимални социални стандарти за хората на изкуството и културните дейци

 Спешна необходимост от подобряване на несигурните условия на хората на изкуството

  • Призив за трансгранични програми за млади творци и иноватори.
  • Авторите и изпълнителите се нуждаят от по-добра защита от доминиращите стрийминг платформи

Парламентът призовава Комисията да предложи "Европейски статут на хората на изкуството", като определи обща рамка за условията на труд и минимални стандарти за всички страни от ЕС.

Държавите членки трябва също така да гарантират, че лицата, упражняващи свободни професии и самостоятелно заетите лица, включително хората на изкуството и културните дейци, имат достъп до колективно договаряне, заявяват евродепутатите в резолюция, приета в сряда с 543 гласа "за", 50 гласа "против" и 107 гласа "въздържал се".

Те посочват различията в националните законодателства относно правния статут на творците, които възпрепятстват сътрудничеството и трансграничната работа. Държавите членки следва да работят за взаимното признаване на квалификациите и дипломите в областта на културата и творчеството, премахване на всички други пречки пред трансграничното движение и работа, например чрез преразглеждане на административните изисквания за визи, данъчно облагане и социално осигуряване.

Евродепутатите призовават също така за специални програми в подкрепа на младите творци и иноватори, за могат да се движат и работят в Европа.

Заради пандемията, както хората на изкуството, така и публиката стават все по-зависими от стрийминг платформите, които налагат на авторите "клаузи за изкупуване", като купуват от тях пълните авторски права срещу еднократно заплащане и по този начин лишават авторите от заплащане всеки път, когато произведението им се възпроизвежда. Членовете на ЕП искат от Комисията да обърне внимание на този проблем и да гарантира, че приходите се разпределят надлежно и справедливо между всички творци, хора на изкуството и носители на права.

Членовете на ЕП призовават държавите членки да насърчават и защитават творческата свобода и да гарантират, че гражданите на ЕС могат свободно да се радват на творчески произведения. Те призовават Комисията да санкционира страните от ЕС, които не отстояват тази свобода.

Докладчикът Моника Семедо (Renew, Люксембург) заяви: "Дори преди пандемията много творци изпитваха затруднения и се нуждаеха от втори доход, за да могат да живеят прилично. Призоваваме държавите членки и Комисията да предприемат конкретни мерки за справяне с нестабилните доходи, неплатения труд и несигурността на работното място, както и за гарантиране на минимален стандарт на доходите на работещите в областта на изкуството и културата. Необходимо е също така да се избегнат бюрократичните тежести, като например разрешителните за работа или за провеждане на фестивали, както и двойното данъчно облагане на артистите, работещи в чужбина."

През 2020 г. секторът на културата и творчеството в ЕС е претърпял загуби на оборот от над 30 %, което представлява кумулативна загуба от 199 млрд. евро, като в секторите на музиката и сценичните изкуства загубите са съответно 75 % и 90 %.

 

Законът, Агрополитиката, Говори Брюксел

Буяр Османи: Надявам се по-бързо да бъде сформиран редовен кабинет, за да може да завършим този спор

Буяр Османи: Надявам се по-бързо да бъде сформиран редовен кабинет, за да може да завършим този спор

Събота, 27 Ноември 2021

Надявам се по-бързо да бъде сформиран редовен кабинет и институциите, за да може да...

Агротехника, Животновъдство, Растителна защита

Заместник-министър Събев: Необходими са извънредни мерки на ниво ЕС за свиневъдството

Заместник-министър Събев: Необходими са извънредни мерки на ниво ЕС за свиневъдството

Вторник, 16 Ноември 2021

България подкрепя искането за въвеждане на спешни извънредни мерки на ниво ЕС за сектора...

Компании, Събития, Анализи

Следващото заседание на Българо-турския управителен комитет по земеделие ще се проведе през 2022 г. у нас

Следващото заседание на Българо-турския управителен комитет по земеделие ще се проведе през 2022 г. у нас

Петък, 12 Ноември 2021

Следващото заседание на Българо-турския управителен комитет по земеделие да се проведе у нас през...

Реколта, Пазари, Цени

Мариана Кукушева: цената на хляба не се променя с дни, а с минути

Мариана Кукушева: цената на хляба не се променя с дни, а с минути

Неделя, 28 Ноември 2021

Към момента цената на хляба не се променя с дни, а с минути. Това...

Инвестиции, Финансиране, Застраховки

МЗХГ започва процедура за осигуряване на de minimis за сектор „Рибарство”

МЗХГ започва процедура за осигуряване на de minimis за сектор „Рибарство”

Петък, 26 Ноември 2021

Министерството на земеделието, храните и горите ще разработи схема за държавна помощ de minimis...


Наши партньори

За нас

"Агробизнесът" е издание, предназначено за собственици на агрофирми, мениджъри, експерти, производители, преработватели и търговци на селскостопанска продукция. Задачата, която си поставя списанието, е да помогне на българския агробизнес в усилията му да достигне високите европейски стандарти. Земеделието и хранителната промишленост в България да станат конкурентни на останалите страни, членки на Европейския съюз.