Генералният директор на ФАО д-р QU Dongyu: иновациите са област, в която САЩ могат да играят ключова роля в подкрепата на ФАО

 Генералният директор на ФАО Dongyu и Томас Дж. Вилсак, секретар на Министерството на земеделието на САЩ се срещнаха виртуално и обсъдиха дългогодишното сътрудничество между ФАО и Съединените американски щати.

  Срещата потвърди важността на партньорството между ФАО и САЩ, като генералният директор изрази своята признателност за постоянната и последователна подкрепа на САЩ за Организацията. Той поздрави секретаря за назначаването му за министър на земеделието на САЩ за втори път. От своя страна Вилсак изрази своята благодарност към генералния директор за поемането на огромната отговорност за оглавяването на ФАО и за важната работа, която тя предприема в световен мащаб.

 Генералният директор и секретарят споделиха мнения за значението на иновациите, науката, технологиите и творческите партньорства за изграждането на устойчиви системи за хранително-вкусова промишленост и да се справят с многото предизвикателства, пред които са изправени селскостопанските сектори, като климатични промени, трансгранични вредители и болести и други. Генералният директор подчерта реформите, които той предприе в Организацията от встъпването си в длъжност, като по-специално създаде разнообразен екип от основни лидерски позиции, съчетан с нова, модулна структура на управление, която гарантира, че ФАО е годна за целта и е оборудвана за изпълнение на новата предложена стратегическа рамка (SF), в подкрепа на членовете на ЕП и техните специфични нужди от селскостопанска и хранителна система.

 Секретарят Вилсак приветства процеса, разгърнат от ФАО за разработване на новия си предложен СФ, като същевременно оцени, че ключови въпроси като иновации, технологии, партньорства и други ще подпомогнат напредъка на новия предложен СФ.   Те обсъдиха потенциалните агро-хранителни системи, които трябва да помогнат за извеждането на хората от бедността, като същевременно променят живота и опазват околната среда.

Генералният директор отбеляза, че иновациите са област, в която САЩ могат да играят ключова роля в подкрепата на ФАО, като се имат предвид нейният опит и ноу-хау.  Той засегна и други възможни области на засилено сътрудничество, като Сухия коридор на Централна Америка и новата стратегическа рамка, която ще бъде представена на предстоящата 42-ра сесия на конференцията на ФАО.

Законът, Агрополитиката, Говори Брюксел

Първо заседание на експертната група по варианти и терапeвтични средства на COVID-19

Първо заседание на експертната група по варианти и терапeвтични средства на COVID-19

Петък, 23 Юли 2021

Днес, в рамките на Инкубатора HERA, новата експертна група на Европейската комисия по вариантите...

Компании, Събития, Анализи

Как ще изглежда Българският план за възстановяване и устойчивост?

Как ще изглежда Българският план за възстановяване и устойчивост?

Четвъртък, 22 Юли 2021

Онлайн дискусия с участието на вицепремера Атанас Пеканов и изпълнителния директор на WWF България...

Реколта, Пазари, Цени

Националният план за възстановяване и устойчивост включва 57 инвестиции

Националният план за възстановяване и устойчивост включва 57 инвестиции

Петък, 23 Юли 2021

Националният план за възстановяване и устойчивост е структуриран в четири стълба и е на...

Инвестиции, Финансиране, Застраховки

ДФЗ с насоки към общините как ефективно да изпълняват договорите си по ПРСР 2014-2020 г.

ДФЗ с насоки към общините как ефективно да изпълняват договорите си по ПРСР 2014-2020 г.

Четвъртък, 22 Юли 2021

Представители на общините от селските райони бяха запознати как по-ефективно, технически и финансово да...

Иновации, Обучение, Агросвят

Мария Габриел: Европа се нуждае от повече жени лидери на високотехнологични стартъпи

Мария Габриел: Европа се нуждае от повече жени лидери на високотехнологични стартъпи

Вторник, 13 Юли 2021

75 000 евро безвъзмездна финансова помощ чрез Европейския съвет по иновациите за стартиращи високотехнологични...


Наши партньори

За нас

"Агробизнесът" е издание, предназначено за собственици на агрофирми, мениджъри, експерти, производители, преработватели и търговци на селскостопанска продукция. Задачата, която си поставя списанието, е да помогне на българския агробизнес в усилията му да достигне високите европейски стандарти. Земеделието и хранителната промишленост в България да станат конкурентни на останалите страни, членки на Европейския съюз.