Националният план за възстановяване и устойчивост включва 57 инвестиции

Националният план за възстановяване и устойчивост е структуриран в четири стълба и е на стойност 12,6 млрд. лева. Планът беше публикуван за обществено обсъждане на сайта https://www.nextgeneration.bg/. Ревизираната от служебния кабинет версия е налична за обществено обсъждане преди предстоящото финализиране. Последната санкция за поемането на ангажименти с дългосрочен характер, поставени като изискване от европейските служби, ще се очаква от партиите в парламента, посочиха от кабинета на вицепремиера по управление на европейските средства Атанас Пеканов.

Планът за възстановяване и устойчивост представя вижданията на правителството и обществото за начина, по който трябва да бъдат адресирани структурни проблеми в икономиката чрез вътрешно съгласувана и последователна комбинация от реформи и инвестиции, се посочва в документа. Планът включва 57 инвестиции и 43 реформи. Концентрацията на реформаторските усилия е най-висока в компонентите "Бизнес среда" и  "Нисковъглеродна икономика".

Първият стълб е "Иновативна България", целящ повишаването на конкурентоспособността на икономиката и трансформирането й в икономика, базирана на знанието и интелигентния растеж чрез мерки в сферата на образованието, цифровите умения, науката, иновациите, технологиите и взаимовръзките между тях. По него са предвидени 27.4 на сто от ресурсите по Плана.

По стълба "Зелена България" - с фокус върху устойчивото управление на природните ресурси, позволяващо задоволяване на текущите нужди на икономиката и обществото, при запазване на екологичната устойчивост, така че тези потребности да могат да продължат да бъдат удовлетворявани и в дългосрочен план, са предвидени 36.8 на сто от ресурсите по Плана.

По "Свързана България", който акцентира върху повишаването на конкурентоспособността и устойчивото развитие на районите на страната, каквито са подобряването на транспортната и цифрова свързаност, както и насърчаването на местното развитие, стъпвайки на специфичния местен потенциал, са предвидени 17.8 на сто от ресурсите.

По стълба "Справедлива България" - с фокус върху хората в неравностойно положение, за постигане на по-включващ и по-устойчив растеж и споделен просперитет за всички, както и с акцент върху изграждането на ефективни и отговорни публични институции, чувствителни към нуждите на бизнеса и потребностите на гражданите, са планирани 18 на сто от ресурсите по Плана за възстановяване.

По мярката "Образование и умения" от Плана най-много средства са предвидени за модернизиране на образователните институции за по-привлекателна и качествена среда за учене и иновации, за което са отделени 4.5 на сто от средствата по плана, по "Научни изследвания и иновации" Програмата за ускоряване на икономическото възстановяване и трансформация чрез наука и иновации е с дял от 3 на сто, по "Интелигентна индустрия" - Програмата за икономическа трансформация е с дял от 9.5 на сто, по "Нисковъглеродна икономика" за енергийна ефективност на сградния фонд за отделени 14.6 на сто от средствата, по мярка "Биоразнообразие" за възстановяване на ключови за климата екосистеми в изпълнение на Стратегията на биологично разнообразие на ЕС 2030 и целите на Европейския зелен пакт са предвидени 0.5 на сто на средствата, по мярката "Устойчиво земеделие" - за Фонд за насърчаване на технологичния и екологичен преход на селското стопанство са предвидени 2 на сто от средствата по плана.

По мярката "Здравеопазване" - за модернизиране на здравната система в България чрез осигуряване на съвременна и иновативна медицинска апаратура за лечебни заведения за болнична помощ, са предвидени 3 процента от ресурсите. По мярката "Социално включване" най-много пари се предвиждат за продължаваща подкрепа за деинституционализация на грижата за възрастните хора и хората с увреждания - 5.1 на сто от средствата. За "Бизнес среда" най-много /1,3 на от средствата/ се предвиждат за изграждане на Национален комплексен център и мрежа за мониторинг, контрол и управление. По мярката "Местно развитие" най-много - 2,4 процента от ресурсите, се предлагат за Програма за изграждане/доизграждане/реконструкция на водоснабдителни и канализационни системи, вкл. и пречиствателни станции за отпадъчни води за агломерациите между 2000 и 10 000 еквивалент жители. По мярката "Транспортна свързаност" най-много - 2,3 на сто, се предвиждат да се отделят в цифровизация в железопътния транспорт чрез модернизация на системите за безопасност и енергийната ефективност по жп направления от основната и широкообхватната TEN-T мрежа. По "Цифрова свързаност" - за широкомащабно разгръщане на цифрова инфраструктура, се предвиждат 4,2 процента от средствата.

 

 

Министерството на финансите представя актуализацията на бюджета

Днес ще бъде представена актуализацията на бюджета в детайли. С допълнителните приходи по Плана за възстановяване и устойчивост, плюс подобрената икономическа обстановка и по-добрата събираемост от Националната агенция за приходите и Агенция "Митници" очакваме малко над 2 млрд. лева допълнителни приходи спрямо това, което е планирано в бюджета за 2021 г. Срещу тези приоходи в актуализацията планираме допълнителни разходи в размер на малко над 1,8 млрд. лева, като от тях 575 млн. лева са за социални разходи, 430 млн. лева са за подкрепа на бизнеса, 335 млн. лева са за здравеопазване. Има допълнителни разходи за изборите за президент, които трябва да се проведат през октомври. Там сме предвидили два тура плюс разходи за избори 2 в 1, така че да сме подсигурени и при най-скъпия сценарий за изборите.

Има повишаване на вноската за Евроепйския съюз с преизчисляване на база Брекзит и имаме около 200 млн. лева разходи по най-разнообразни по-дребни пера, като Фонда за бедствия и аварии и т.н. Това каза на брифинг в Министерски съвет министърът на финансите Асен Василев.

Актуализацията на пенсиите е заложена от 1 октомври, тъй като чисто технически няма как да се случи преизчисляването от 1 септември. За 1 септември са заложени 50-те лева, които до момента се изплащат. Коефициентът за стаж се вдига от 1,2 на 1,35, минималната пенсия от 300 на 340 лева, максималната - от 1440 на 1500 лева, социалната пенсия - от 158 на 170 лева, заяви той.

Василев обяви, че в актуализацията е заложена и надбавка за пенсионери под линията на бедността. Това е социална надбавка, а не вдигане на пенсиите. Тя се изчислява в зависимост размера на пенсията. Линията на бедност към момента е 369 лева, поясни той.

С всички тези мерки, взети заедно, по данни на социалното министерство, всички пенсионери ще бъдат извадени от бедност. Към момента 43% от пенсионерите са под линията на бедност. С комбинацията от тези мерки този процент слиза на нула. Т.е. ние би следвало да имаме пенсионери под линията на бедност, ако този пакет бъде приет както е предложен, заяви Асен Василев.

 В тази актуализация няма нито промяна на данъци, нито промяна на прагове, няма промяна на нищо от параметрите, с които се осигуряват приходите в хазната, уточни финансовият министър.

 

„Напоителни системи“ ЕАД извършва доставка на вода за напояване към земеделските площи на територията на цялата страна

Всички язовири, стопанисвани от дружеството, разполагат с достатъчно количество вода за обезпечаване на поливния сезон. 

Във връзка с публикации в медийното пространство относно сигнал, че земеделски производители в района на гр. Каварна, с. Селце, не получават вода за напояване на земеделските си площи, правим уточнение, че няма нарушено водоподаване, съобщават от Напоителни системи.

 Отстраняването на аварията при помпена станция „Велково 82“, за което ръководството на дружеството пое ангажимент, е приключило и от 18 юли (неделя) тя работи с пълен капацитет. Към момента се извършват ремонтните дейности по помпена станция „Селце 81“, като се очаква те да приключат в рамките на една седмица. 

Продължава да се водоподава от другия сондаж на станцията. Осигуреното количество вода е достатъчно за задоволяване нуждите на стопаните. „Напоителни системи“ ЕАД извършва доставка на вода за напояване към земеделските площи на територията на цялата страна

 

Фестивал на виното в Бургас

Над  трийсет производители на вино и спиртни напитки ще изложат продукцията си на тридневния Фестивал на виното в Бургас. Фестът ще се проведе в експозиционния център "Флора" Откриването му ще е на 23 юли.

Почитателите на виното ще имат възможност да опитат и да си закупят различни марки и сортове вино. Освен качествени вина, посетителите ще имат възможност да опитат различни деликатеси и млечни продукти без аналог на пазара. Храните са произведени по стари рецепти с ароматни подправки и сто процента натурални съставки. В деликатесите не са използвани консерванти, подобрители, оцветители или други вредни за здравето вещества.

И тази година ще има конкурси за вино. Единият е организиран от Асоциацията на търговците на вино в България. Другият се организира съвместно със Съюза на енолозите в България. На него ще бъдат дегустирани и обявени победители в категориите - "Бяло", "Розе", "Червено" и "Шумящи вина".

Съществува риск от тотална загуба на реколтата в Германия

 Много земеделски стопанства и ниви са засегнати от катастрофалното наводнение в Германия Реколтите, машините, хамбарите и избите са наводнени. Съществува риск от тотална загуба на реколтата, заяви федералният министър на храните и земеделието в Германия Юлия Кльокнер  Тя изрази дълбоко  съчувствие и се срещна  сьс засегнатите в Айфел

 В рамките на програмата за спешна помощ  Кльокнерт се е ангажирала конкретно с проблемите на селското стопанство, тъй като тяхната работа е в основата на регионалното снабдяване на населението. Бедствено е наводнението в Рейнланд-Пфалц и Северен Рейн-Вестфалия. Наводнени са складове за фуражи и  пасища, в които коситбата е невъзможна в обозримо бъдеще

Дъждът е засегнал почти всички фермери в Пфалц, където са най-големите обработваеми площи в страната за зеленчуците на открито, няма начин да се спаси реколтата. Ако времето не се промени в близко бъдеще, ситуацията ще се влоши още повече и ще има прекъсвания в доставката на зеленчуци.

От излишък на влага плодовете те са загубили качеството. Земеделските производители могат да преброят само загубите от непродадената реколта от ягоди, червено френско грозде и череши.

Законът, Агрополитиката, Говори Брюксел

Първо заседание на експертната група по варианти и терапeвтични средства на COVID-19

Първо заседание на експертната група по варианти и терапeвтични средства на COVID-19

Петък, 23 Юли 2021

Днес, в рамките на Инкубатора HERA, новата експертна група на Европейската комисия по вариантите...

Компании, Събития, Анализи

Как ще изглежда Българският план за възстановяване и устойчивост?

Как ще изглежда Българският план за възстановяване и устойчивост?

Четвъртък, 22 Юли 2021

Онлайн дискусия с участието на вицепремера Атанас Пеканов и изпълнителния директор на WWF България...

Реколта, Пазари, Цени

Националният план за възстановяване и устойчивост включва 57 инвестиции

Националният план за възстановяване и устойчивост включва 57 инвестиции

Петък, 23 Юли 2021

Националният план за възстановяване и устойчивост е структуриран в четири стълба и е на...

Инвестиции, Финансиране, Застраховки

ДФЗ с насоки към общините как ефективно да изпълняват договорите си по ПРСР 2014-2020 г.

ДФЗ с насоки към общините как ефективно да изпълняват договорите си по ПРСР 2014-2020 г.

Четвъртък, 22 Юли 2021

Представители на общините от селските райони бяха запознати как по-ефективно, технически и финансово да...

Иновации, Обучение, Агросвят

Мария Габриел: Европа се нуждае от повече жени лидери на високотехнологични стартъпи

Мария Габриел: Европа се нуждае от повече жени лидери на високотехнологични стартъпи

Вторник, 13 Юли 2021

75 000 евро безвъзмездна финансова помощ чрез Европейския съвет по иновациите за стартиращи високотехнологични...


Наши партньори

За нас

"Агробизнесът" е издание, предназначено за собственици на агрофирми, мениджъри, експерти, производители, преработватели и търговци на селскостопанска продукция. Задачата, която си поставя списанието, е да помогне на българския агробизнес в усилията му да достигне високите европейски стандарти. Земеделието и хранителната промишленост в България да станат конкурентни на останалите страни, членки на Европейския съюз.