Сидератите - допълнителен източник на органични вещества за почвата

 Сидератите имат положителен ефект върху физичните, химичните и биологични показатели на почвеното плодородие, но също така изпълняват и някои защитни функции –борят се с плевелите, неприятелите и болестите по растенията. Кореновата система на зелените торове потиска плевелите, а обилната зелена маса ги лишава от храна и светлина. Те нарушават исторически установената връзка между развитието на растенията и възпроизводството на съответните вредители и болести.При летен посев на сидерати почти не се наблюдават поражения от хоботници и често срещани болести –кафява петнистост по фуражния боб, брашнеста мана и фузарийно кореново гниене по фий, грах и фуражен боб.

Ефективността зависи, на първо място, от добивите. Колкото те са по-високи и зелената маса, която се заорава в почвата е повече, толкова ефектът от зеления тор ще бъдат по-силни.Важно е да избираме подходящ сидерат, който за съответния период от време да натрупва достатъчно количество азот и органична маса, да не изсушава почвата и да не я обеднява на хранителни вещества.Периодът на внасяне на зелената маса в почвата е от съществено значение за ефективността. Бобовите култури е най-добре да се заорават във фаза на зелени бобчета, а зърнените във фаза на вретенене. Ако в почвата има малко подвижен азот, тогава е желателно сидератите да се внасят по-рано, за да има достатъчно време за тяхното разлагане. При опасност от изсушаване на почвата зелените торове също се заорават по-рано.Скоростта на разлагане на биомасата зависи от вида на растенията, дълбочината на заравяне, възрастта на сидератните растения, механичния състав и почвената влага. Колкото дълбочината е по-голяма, по-стари са растенията (стъблата стават по-груби) и тежък механичен състав на почвата, толкова по-бавно се разлага зелената маса и обратно. За да се забави разлагането на сидератите, тогава се прибягва до по-късно (по-близо до сеитбата на основната култура) и по-дълбоко заораване. По-ранните срокове и по-плиткото заравяне на зелената маса ускоряват процесите.

В качеството на сидерати често се отглеждат смеси от бобови и зърнени култури, които се заорават съвместно, а също заораване с бавно разлагащи се материали (остатъци от бобови, торф, слама, камъш и др.) забавят разграждането. Добавянето на малки количества оборски тор, който обогатява почвата с микроорганизми ускорява процесите.За повишаване на ефективността при отглеждане на бобови култури в качеството им на сидерати, подхранването се ограничава до внасянето само на фосфорно-калиеви торове и бактериални препарати. Необходимостта от азот се задоволява главно от активността на грудковите бактерии, които живеят в симбиоза по корените им. Чрез тях бобовите растения свързват и натрупват в почвата свободен азот от атмосферата –за един вегетационен период могат да натрупат около 15-20 кг/дка. Колкото повече азот от въздуха е свързан посредством бобовите култури, толкова по-висока е агротехническата им стойност.В почвата има и свободно живеещи азот фиксиращи микроорганизми, които я обогатяват с 2-5 кг азот годишно. Грудковите бактерии са широко разпространени, а количеството им зависи от вида на почвата .Симбиотичната азот фиксация безспорно подобрява почвеното плодородие. За повишаване ефективността на зелените торове могат да се използват различни висококачествени бактериални биопрепарати, приготвени от грудкови бактерии. У нас се произвежда агров нитрагин за соя и фасул, но в световната практика има и други.Сидератите не могат да заместят всички останали торове, но е важна и агротехническата им функция. За добиване на голямо количество зелена маса са необходими определени дози органични и минерални хранителни вещества.В практиката се прилага и комбинирана форма на зелено торене –основният добив се използва за фураж, а корените и допълнителния прираст се заорават в почвата.

Законът, Агрополитиката, Говори Брюксел

Изявление на комисар Кириакиду по време на посещението й в България

Изявление на комисар Кириакиду по време на посещението й в България

Четвъртък, 17 Юни 2021

По време на посещението си в България комисарят по въпросите на здравеопазването и безопасността...

Агротехника, Животновъдство, Растителна защита

Ще бъде изготвен анализ за недопускане разпространението на Африканска чума по свинете

Ще бъде изготвен анализ за недопускане разпространението на Африканска чума по свинете

Петък, 11 Юни 2021

За да се гарантира биосигурността във фермите, ще разпоредя изготвяне на анализ от Центъра...

Компании, Събития, Анализи

Заместник-министър Неделков ще открие деветия национален събор на овцевъдите

Заместник-министър Неделков ще открие деветия национален събор на овцевъдите

Четвъртък, 17 Юни 2021

Заместник-министърът на земеделието, храните и горите доц. д-р Крум Неделков ще открие Националния събор...

Реколта, Пазари, Цени

Предизвикателствата пред онлайн магазините

Предизвикателствата пред онлайн магазините

Сряда, 16 Юни 2021

  Еnterprise Europe Network към Българската търговско-промишлена палата и Европейски потребителски център към Комисията...

Инвестиции, Финансиране, Застраховки

До 11 юни се подават заявления за кампанията за Директни плащания за 2021 г.

До 11 юни се подават заявления за кампанията за Директни плащания за 2021 г.

Сряда, 09 Юни 2021

Остават два дни за подаване на заявления за кампанията за Директни плащания за 2021...

Иновации, Обучение, Агросвят

Мария Габриел: Иновациите, науката и образованието са движеща сила за устойчива екосистема на творческите и културни индустрии

Мария Габриел: Иновациите, науката и образованието са движеща сила за устойчива екосистема на творческите и културни индустрии

Четвъртък, 17 Юни 2021

Българският еврокомисар Мария Габриел е на двудневно работно посещение в Португалия, в рамките на...


Наши партньори

За нас

"Агробизнесът" е издание, предназначено за собственици на агрофирми, мениджъри, експерти, производители, преработватели и търговци на селскостопанска продукция. Задачата, която си поставя списанието, е да помогне на българския агробизнес в усилията му да достигне високите европейски стандарти. Земеделието и хранителната промишленост в България да станат конкурентни на останалите страни, членки на Европейския съюз.